Antemăsurătoare arhitectură

December 26, 2008 at 7:11 am (agricol, arhitect, arhitectură, blocuri, case, comert, engineering, architecture, general, hotel, law, planuri, proiectare, Uncategorized, vile) (, , , , , , , , , , , , , , , , )


Wave Tower - Dubai

Wave Tower - Dubai

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

justice


►→home

***Table of Content “united architects – legislaţie 2”
* Table of Content all Sites

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

tape measure

tape measure

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

ANTEMĂSURĂTOARE ARHITECTURĂ

ARHITECTURĂ – ÎNCHIDERI
0 1 CDO5D1
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA CONSTRUCŢII H < 35 M., FORMAT 290 x 240 x 188 MM., CAL. A
Cantitate = 75,000 M3
02 CZO2O3D1
PREPARARE MORTAR CIMENT-VAR PENTRU ZIDĂRIE, M5O-Z CU CIMENT F25, ÎN INSTALAŢII NECENTRALIZATE, CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 5,613 M3
03 CK01A1
FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN.
Cantitate = 24,860 M2
0 4 CKO 3A1
UŞI EXTERIOARE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN
Cantitate = 11,020 M2
05 CMO6I1
GEAMURI TERMOPAN PE TÂMPLĂRIE DE LEMN
Cantitate = 19,796 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – ÎNVELITOARE
01 CE17B1
ŞARPANTĂ DIN LEMN EXECUTATĂ PE SCAUNE LA ÎNVELITORI GRELE
(4,05 M3 RIGLE 10X18CM, 225,00 M.L. GRINDĂ)
Cantitate = 203,70 M2

02 CE18A1
ASTEREALĂ EXECUTATĂ DIN SCÂNDURI DIN RĂŞINOASE
Cantitate = 203,70 M2
03 CE19B1
PAZII LA STREAŞINĂ SAU FRONTOANE DIN SCÂNDURI GELUITE PROFILAT
Cantitate = 63,270 M.
04 CE2OA1
RIGLE DIN LEMN DE RĂŞINOASE AŞEZATE PE CĂPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI (COSOROABE, =46,70ML)
Cantitate = 0.560 M3
05 IZF04B1
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BITUMAT LIPIT CU MASTIC DE BITUM TIP … PE SUPRAFEŢE ORIZONTALE SAU ÎNCLINATE PÂNĂ LA 40 %
Cantitate = 203,70 M2
06 2600933
CARTON BITUMAT STR. ACOP. NISIP CA400, 100CM. X 20 M. S 138
Cantitate = 203,70 M2
07 2600048
BITUM PENTRU MAT. + LUCRĂRI HIDROIZOLAŢII TIP H 80/90 S7064
Cantitate = 200,000 KG.
08 CE04B1
ÎNVELITORI DIN |IGLĂ INCLUSIV JGHEABURI ŞI BURLANE
Cantitate = 203,70 M2
09 RPCH13A1
STREAŞINĂ ÎNFUNDATĂ DIN SCÂNDURI DE RĂŞINOASE FĂLŢUITE ŞI GELUITE, BĂTUTE PE DOUĂ RIGLE, FĂRĂ CONSOLE APARENTE
Cantitate = 12,654 M2
10 CE23A1
PLASĂ DE SIGURANŢĂ REFOLOSIBILĂ LA EXECUTAREA ÎNVELITORILOR LA CONSTRUCŢII
Cantitate = 203,70 M2
11 IZFO [ 1]
FOLIE PERMEABILĂ LA VAPORI, TIP «TYVEK-DRY», MONTATĂ PE SCÂNDURI
Cantitate = 145,460 M2
12 IZF1OF1
STRAT TERMOIZOLATOR CU VATĂ MINERALĂ «TEL—UNIROL» PE ÎNĂLŢIMEA CĂPRIORILOR
Cantitate = 290,920 M2
13 IZF10F1
STRAT TERMOIZOLATOR CU SALTELE «TEL-ROLLISOL» PREVĂZUTĂ CU BARIERĂ DE VAPORI DIN FOLIE DE ALUMINIU CAŞERAT, MONTATĂ ÎNTRE RIGLELE TRANSVERSALE
Cantitate = 145,460 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – COMPARTIMENTĂRI
01 CDO4J1
ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PRESATĂ 240x115x63 MM. LA CONSTRUC|II H < 35 M., 25 CM. GROSIME, CAL. A, FĂRĂ GOLURI < 5O %
Cantitate = 41,58 M3
02 CZ0203D1
PREPARARE MORTAR CIMENT-VAR PENTRU ZIDĂRIE M50-Z CU CIMENT F25 ÎN INSTALAŢII NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 4,886 M3
03 CK03B1
UŞI INTERIOARE DIN LEMN STRATIFICAT
Cantitate = 17,220 M2
04 CK01A1
FERESTRE SUPRALUMINI DIN LEMN STRATIFICAT (LUMINATOR)
Cantitate = 6,555 M2
05 CM02A1
GEAMURI TRASE SIMPLE, MĂSURI LIBERE PE TÂMPLARIE DE LEMN
Cantitate = 5,244 M2
06 RPCL0O2B1
BALUSTRADĂ ŞI MÂNĂ CURENTĂ A SCĂRILOR ŞI BALCOANELOR, DIN LEMN DE STEJAR*
Cantitate = 34,95 M.
07 CL20A1
MONTAREA CONFECŢIILOR METALICE APARENTE: PARAPEŢI PANOURI DESPĂRŢITOARE BALCON
Cantitate = 85,000 KG.
08 6306274
GRILAJ PENTRU SCĂRI, BALCOANE, ORNAMENTALE, SIMPLE, OŢEL PROFILAT
Cantitate = 85,000 KG
09 CD24A1
PEREŢI DESPĂRŢITORI SIMPLI CW 75/100, CU STRUCTURĂ METALICĂ (RIGIPS)
Cantitate = 2,055 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – FINISAJE INTERIOARE
01 CF01A1
TENCUIELI INTERIOARE, DRIŞCUITE, LA STÂLPI ŞI PEREŢI. EXECUTATE MANUAL PE ZIDĂRIE, DE 2 CM. GROSIME
Cantitate = 530,53 M2
02 CF03A1
TENCUIELI INTERIOARE DRIŞCUITE, LA TAVANE PLANE, ÎN GROSIME MEDIE DE 2CM.
Cantitate = 244,699 M2
03 CN04B1
VOPSITORII LA INTERIOR EXECUTATE MANUAL CU VAR LAVABIL PE TENCUIELI DRIŞCUITE
Cantitate = 244,699 M2
04 CZ0207D1
PREPAPARE MORTAR VAR-CIMENT PENTRU TENCUIELI M 25-T CU CIMENT F25 ÎN INSTALAŢII NECENTRALIZATE CU VAR HIDRATAT
Cantitate = 4,900 M3
05 CF25A1
PLACARE POD (RIGIPS)
Cantitate = 145,000 M2
06 2401777
FAIANŢĂ ALBĂ DECORATIVĂ MONOCOLORĂ, MUCHII DREPTE, I50 x 150 x 5,5, C. 1 S233
Cantitate = 90,370 M2
07 CF10D1
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSĂ APLICAT ÎN DOUĂ
STRATURI
Cantitate = 90,370 M2
08 CG11B1
PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ PĂTRATE SAU DREPTUNGHIULARE ÎN DOUĂ CULORI CU DESEN
Cantitate = 90,040 M2
09 CG12A1
SCAFE DIN GRESIE CERAMICĂ
Cantitate = 88,400 M.
10 CH01A1
TREPTE DE BETON SIMPLU, EXECUTATE BRUT PENTRU A Fl PLACATE
Cantitate = 36,100 M.
11 RPCL05A1
PLACAJ DE LEMN TREPTE STEJAR LA SCĂRI DE BETON *
Cantitate = 36,100 M.
12 RPCL05C1
PLACAJ DE LEMN AL CONTRATRATREPTE STEJAR LA SCĂRI DE BETON *
Cantitate = 36,100 M.

13 RPCL05A1 ‹ I ›
GLAFURI DIN LEMN DE STEJAR LA FERESTRE
Cantitate = 18,05 M.
14 CG01C1
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTATE DIN PLĂCI DE FIBRE LEMNOASE MOI DE 12 MM, GROSIME, AŞEZATE PE NISIP
Cantitate = 108,42 M2

15 CG02C1
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT EXISTENT, LIPIT CU ARACET, ÎN ÎNCĂPERI CU SUPRAFA|A < I0 M2
Cantitate = 108,42 M2
16 CN09C1
VOPSITORII PE TÂMPLĂRIE DE LEMN, EXECUTATE CU 1 STRAT ULEI,1 STRAT LAC ULEI, PE TÂMPLĂRIE STEJAR
Cantitate = 38,004 M2
17 RPCK72A1
LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX ÎN TREI STRATURI
Cantitate = 108,42 M2

ANTEMĂSURĂTOARE
ARHITECTURĂ – FINISAJE EXTERIOARE

01 CF08A1
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE TIP «KNAUF»
Cantitate = 200,00 M2
02 CJ05B1
PROFILURI EXTERIOARE LA SOLBANCURI, ANCADRAMENTE < 5O CM., DIN PIATRĂ ARTIFICIALĂ, FRECATE.
Cantitate = 18,05 M.

03 CZ0209D1
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI, MARCA M100-T, ÎN
INSTALAŢII NECENTRALIZATE, FĂRĂ ADAOS VAR
Cantitate = 6,00 M3
04 CF17A1
NUTURI ÎN TENCUIELI CU SECŢIUNEA 2 x 1 – 3 x 2 CM. PENTRU SEPARAREA CÂMPURILOR
Cantitate = 235,000 M.

05 CG11B1
PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE PORŢELANATĂ (BALCOANE)
Cantitate = 18,500 M2
06 CG12A1
SCAFE DIN GRESIE PORŢELANATĂ
Cantitate = 22,300 M.
07 CH01KI
TREPTE DE BETON SIMPLU, MOZAICATE PE LOC, STRAT UZURĂ 15 MM., CIMENT ALB (7.5% DIN DOZAJ) PIATRĂ MOZAIC MARMURĂ
Cantitate = 15,000 M.

08 RPCR36A1
VOPSITUL STREŞINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
Cantitate = 11,200 M2
09 CB47A1
MONTAREA ŞI DEMONTARE SCHELEI METALICE TUBULARE PENTRU LUCRĂRI PE SUPRAFEŢE VERTICALE, H < 30,0 M.
Cantitate = 200,00 M2
10 CO01A1
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC
Cantitate = 100,500 M2
11 CZ0105B1
PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE, GRANULAŢIA < 16 MM., CIMENT M30, ÎN INSTALAŢII NECENTRALIZATE
Cantitate = 8,90 M3

12 CN09C1
VOPSITORII PE TÂMPLĂRIE DE LEMN, EXECUTATE CU 1 STRAT DE ULEI, 1 STRAT LAC ULEI, PE TÂMPLĂRIE DE STEJAR
Cantitate = 58,405 M2

ÎNTOCMIT: ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
justice

►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: