Memoriu arhitectură

December 26, 2008 at 7:28 am (agricol, arhitect, arhitectură, blocuri, case, comert, engineering, architecture, general, hotel, law, planuri, proiectare, Uncategorized, vile) (, , , , , , , , , , , , , , , )


tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

justice


►→home

***Table of Content “united architects – legislaţie 2”
* Table of Content all Sites

Zaha Hadid - Dubai Opera House and Culture Center

Zaha Hadid - Dubai Opera House and Culture Center

Acreditări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE


Memory- Barbra Streisand

drawing board

drawing board

MEMORIU ARHITECTURĂ

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

“LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ“

COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI

aprilie 2008

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI

ARHITECTURA: ARH. VIOREL MIHALACHE
ARH. DAN MIHALACHE

REZISTENŢA: ING. MIHAI CĂLUGĂREANU

INSTALAŢII: ING. A. PĂRPĂLUŢĂ

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE
01. FOAIE DE CAPĂT PAG. 1
02. BORDEROU GENERAL PAG. 2
03. CERERE TIP PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE
CONSTRUIRE PAG. 4
04. CERTIFICAT DE URBANISM NR. 34 din 11.02.2008 ELIBERAT DE
PRIMĂRIA COMUNEI TOMEŞTI PAG.
05. ACTE DE PROPRIETATE PAG.
06. AVIZ SANEPID PAG.
07. AVIZ RENEL PAG.
08. AVIZ TELEFONIZARE PAG.
09. AVIZ GAZE NATURALE PAG.
09. STUDIU GEOTEHNIC PAG.
10. STUDIU TOPO PAG.
11. AVIZ OCPI PAG
12. AVIZ DROP PAG
13. MEMORIU GENERAL PAG.
14. MEMORIU ARHITECTURĂ PAG.
15. MEMORIU POE PAG.
16. CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ PAG.
17. DEVIZ GENERAL PAG.
18. GRAFIC LUCRĂRI PAG.
19. MEMORIU STRUCTURĂ PAG.
20. CAIET DE SARCINI STRUCTURĂ PAG.
21. MEMORIU INSTALAŢII PAG.

PIESE DESENATE

A 0.0. EXTRAS PUG Sc. 1/10.000
A 0.1. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ Sc. 1/2.000
A 0.2. PLAN DE SITUAŢIE Sc. 1/500
A 1.1. PLAN PARTER Sc. 1/100
A* 1.1. PLAN PARTER (MOBILIER) Sc. 1/100
A 1.2. PLAN ETAJ Sc. 1/100
A* 1.2. PLAN ETAJ (MOBILIER) Sc. 1/100
A 1.3. PLAN GARAJ Sc. 1/100
A 1.4. PLAN ÎNVELITOARE Sc. 1/100
A 1.5.. PLAN ŞARPANTĂ Sc. 1/100
A 2.1. SECŢIUNI LONGITUDINALE Sc. 1/100
A 2.. SECŢIUNI TRANSVERSALE Sc. 1/100
A 3.1. FAŢADA PRINCIPALĂ+LATERAL DREAPTA Sc. 1/100
A 3.2. FAŢADA SECUNDARĂ+LATERAL STÂNGA Sc. 1/100
A 4.1. FÂNTÂNĂ Sc. 1/25
A 4.2. FOSĂ Sc. 1/25
A 4.5. GARD Sc. 1/25
R.1. PLAN FUNDAŢII Sc. 1/50
R.2. DETALII FUNDAŢII Sc. 1/20
R.3. DETALII FUNDAŢII Sc. 1/20
R.4. DETALII IZOLARE TERMICĂ Sc. 1/20
R.5. DETALII IZOLARE TERMICĂ Sc. 1/20
E.1. INSTALAŢII ELECTRICE – PLAN PARTER Sc. 1/100
E.2. INSTALAŢII ELECTRICE – PLAN ETAJ Sc. 1/100
E.3. INSTALAŢII ELECTRICE – PLAN GARAJ Sc. 1/100
T.1. INSTALAŢII TERMICEICE – SCHEMA INSTALAŢIEI

ÎNTOCMIT: ARH. DAN MIHALACHE ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

S.C.PROCM S.R.L. IAŞI
J – 1818/1991
TEL 0754/997.570
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ
COM. TOMEŞTI, JUD. IAŞI Dn. 28-Nr. Cad. 2015/2/2-Lot 1A
BENEFICIAR : D-L CHELBAN GHEORGHIŢĂ RAIMOND

– MEMORIU TEHNIC ARHITECTURĂ

1. INTRODUCERE

Date de recunoaştere a documentaţiei:
– Denumirea proiectului: “Locuinţă individuală” com. Tomeşti, jud. Iaşi.
– Beneficiar: D-nul Gheorghiţă Raimond Chelban
– Proiectant: “S.C. RUSU & COARSISS S.R.L.“, Iaşi, str. Primăverii nr. 15.
Data elaborării: martie, 2008

În baza certificatului de urbanism nr. 34 din 11.02.2008, eliberat de Primăria comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, beneficiarul intenţionează realizarea următoarelor lucrări:
 Construire locuinţă (parter+etaj).
 Împrejmuirea terenului proprietate personală
 garaj
 Racord electric
Prezentul proiect cuprinde documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construire şi pentru execuţia acestor obiective.

1.1. Baza proiectării
a. Regimul juridic:
1.1.1.1. Amplasarea construcţiilor, principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de organizare la relieful zonei;
– Amplasamentul obiectivului este în intravilanul localităţii Tomeşti, jud. Iaşi, Dn 28, Nr. Cadastral 2015/2/2-Lot 2A.
– Curtea împreună cu locuinţa ocupă o suprafaţă de 500,00 m2, din care, proprietate individuală, 500,00 m2 conform Actului de alipire şi contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 16918/19,02,2007.
b. Regimul economic :
 Categoria de folosinţă: arabil
1. Neocupat de clădiri,
 Suprafaţa terenului: 500,00 :
 Ocupat de clădiri : 0,00 m2
 Curţi-construcţii : 0,00 m2 .
 Teren arabil : 500,00 m2
Prin realizarea obiectivelor propuse rezultă următoarea ocupare a terenului:
– Clădiri: 113,51 m2
– Trotuare şi accese: 50,00 m2,
– Pietonale: 15,00 m2.
– Acces auto şi platformă parcare 15,00 m2.
– Teren liber: 306,49m2.

c. Vecinătăţi:
 NORD – Dn 28
 VEST – Dn 28 (vechi)
 SUD – Popovici Gheorghe.
 EST – Ghidihoiu El..

2. REGIMUL TEHNIC:

a. Condiţii generale de realizare a lucrărilor:

Amplasamentul se încadrează într-o zonă de locuinţe individuale, cu max. P+2 niveluri, în regim de construire izolat, cu un grad de ocupare scăzut.

INDICATORI FIZICI:

– Regim de înălţime: PARTER+etaj
– AC (aria construită) = 113,51 m2
– AD (aria desfăşurată) = 201,58 m2
– AU (aria utilă) = 169,32 m2
– AL (aria locuibilă) = 79,07 m2
– VC (volum construcţie) = 500 m3
– Procentul de ocupare al terenului: P.O.T. = 22,70 %
– Coeficientul de utilizare al terenului: C.U.T. = 0,40 m2 A.d.c./ m2 teren

CARACTERISTICI GEOMETRICE:
Terenul pe care este amplasată locuinţa familiei Chelban prezintă o pantă de circa 30% pe direcţia sud-sud-est nord-nord-vest şi are o lăţime la stradă de 25,00 m. Analiza amplasării clădirilor pe parcele în această zonă relevă faptul că loturile sunt puţin mai adânci decât lăţimea la stradă iar clădirile nu se cuplează pe nici o latură. Indicatorii geometrici realizaţi prin proiectul de faţă sunt următorii:
– ALINIAMENT (limita proprietăţii): adiacent faţă de limita străzii.
– ALINIEREA CLĂDIRILOR (prospect): 3,0 m. faţă de limita proprietăţii.

CARACTERISTICI FUNCŢIONALE
Accesul în curte, atât pietonal cât şi carosabil, se face dinspre nord-nord-est şi este realizat cu trotuar din beton turnat, de 10 cm.
Locuinţa este structurată pe schema de organizare «părinţi – copii».
Parterul cuprinde următoarele funcţiuni de locuire:
– spaţiu de locuire de zi ce cuprinde camera de zi cu locul de luat masa, bucătăria, un hol de acces la un birou şi grupul sanitar cu toaleta separată de baie şi casa scării.
– Deasupra garajului s-a prevăzut o terasă circulabilă.

Etajul cuprinde trei dormitoare cu dressing la dormitorul matrimonial, un hol si grupul sanitar deasemenea cu toaleta separată ; deasupra unei părţi a camerei de zi s-a prevăzut o supantă pentru lărgirea spaţiului living-ului.
Cota parterului faţă de teren variază între 0,40 şi 2,50 m. Diferenţa de nivel între terenul amenajat şi cota 0.00 este preluată de un pachet de cinci trepte exterioare la sud şi de opt trepte plus rampă la nord.
Încălzirea este prevăzut a se realiza cu centrală cu gaz, alimentarea cu apă şi evacuarea apei se vor efectua prin intermediul reţelelor existente în zonă.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
– Clădirea se integrează în caracterul general al zonei şi se armonizează cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje
– Nu se recomandă folosirea azbocimentului pentru acoperirea anexelor.
– Gardul stradal are înălţimea de 1,50 m. din care un soclu de 0,30 m. şi este propus a se realiza din lemn şi metal.

 Eventualele construcţii ale organizării de şantier au caracter provizoriu şi se vor demola la terminarea lucrărilor.

b. Documente privind avizarea lucrărilor:

– CERTIFICAT DE URBANISM NR. 34 din 11.02.2008 eliberat de Primăria comunei Tomeşti, judeţul Iaşi.
– Actul de alipire şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 16918/19,02,2007.

3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE:
A. SĂPĂTURI – UMLUTURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE
Umplutură din pământ compactat, 25-250 cm.
Nisip, 10 cm., sub trotuar.
Pietriş, 10 cm., sub planşeu.
Trotuar din beton monolit, 10 cm.
Borduri din beton, 15x15x50, 28 kg./buc.
Dalaje exterioare din blocuri de beton recuperate
Spaţiu verde
F. INFRASTRUCTURĂ
Strat suport talpă fundaţie, Bc3,5, 10 cm.
Bc7,5 nearmat (talpa fundaţiei)
Bc7,5, armat cu ø 12 OB37 (cuzineţi şi elevaţii la fundaţie)
Zidărie din cărămidă pentru protecţia hidroizolaţiei la fundaţie, 15 cm.
V. ÎNCHIDERI ŞI DESPĂRŢIRI VERTICALE
Pereţi exteriori din cărămidă cu goluri verticale, 30 cm. grosime.
Pereţi despărţitori din cărămidă, 25 cm. grosime.
O. PLANŞEE
Planşeu din b.a. de 15 cm. grosime.
Suportul pardoselii la cota +0.00 din beton slab armat de 10 cm., turnat deasupra umpluturii pe un strat de pietriş de 10 cm.
Centură din beton armat, 25×25.
Scară din b.a. cu mînă curentă din lemn
T. TÂMPLĂRIE
Tâmplarie interioară din lemn.
Tâmplarie exterioară din lemn.
Tâmplarie exterioară din metal (geam garaj)
Tâmplarie tip Velux.
I. FINISAJE INTERIOARE
Pardoseală din duşumeli lamele lemn la camere, 5 cm.
Pardoseală din gresie la baie, bucătărie şi hol, 5 cm.
Tencuială simplu drişcuită zugrăvită cu var lavabil
Tavane simplu drişcuite zugrăvite cu var lavabil.
E. FINISAJE EXTERIOARE
Tencuială din mozaic frecat la soclu
Tencuială simplă drişcuită în câmp continuu, zugrăvită în câmp continuu.
Trepte exterioare din mozaic.
N. ÎNVELITORI, ACCESORII
Şarpantă din lemn de răşinoase
Învelitoare din tablă zincată vopsită
Jgheaburi şorţuri şi burlane din tablă zincată
Z. IZOLAŢII
Zh.1. Mastic de etanşare a rosturilor la fundaţii
Zh.2. Hidroizolaţie 2C+3B la fundaţii
Zh.3. Hidroizolaţie sub învelitoare, carton bitumat

4. EVALUARE CONFORM PREŢURILOR UNITARE REZULTATE LA LUCRĂRI SIMILARE:

AD =201,58 m2 x 775 lei / m2 = 156.224,5 lei

– ROTUND= 156.000 lei

5. MĂSURI GENERALE DE PROTECŢIE LA FOC

a. GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC
– În conformitate cu prevederile tab. 2.1.9. / cap. 2 din P 118-99, combustibilitatea şi clasa de inflamabilitate a materialelor din componenţa elementelor de construcţie care sunt luate în considerare prin criteriile de clasificare sunt corespunzătoare cerinţelor din tabel pentru încadrarea în gradul IV de rezistenţă la foc.

b. PROTECŢIA LA FOC FAŢĂ DE VECINĂTĂŢI.
Se realizează prin:
– Utilizarea unor materiale de construcţie şi finisaje incombustibile sau greu combustibile şi ignifugarea materialelor lemnoase utilizate.
– Amplasarea clădirii proiectate la distanţe suficient de mari faţă de clădirile învecinate, care să asigure limitarea propagării focului de la o clădire la alta în cazul izbucnirii unui incendiu.

c. LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI ÎN INTERIORUL CLĂDIRII ŞI PE FAŢADE, PRECUM ŞI EVACUAREA FUMULUI ŞI GAZELOR FIERBINŢI.
– Limitarea propagării focului în interiorul clădirilor şi pe faţade este realizată prin utilizarea unor materiale de construcţie şi finisaje incombustibile sau greu combustibile şi ignifugarea materialelor lemnoase utilizate
– Evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi se face prin geamuri.

d. ASIGURAREA CĂILOR DE EVACUARE ŞI SALVARE A PERSOANELOR ŞI REALIZAREA MĂSURILOR CONSTRUCTIVE DE PROTECŢIE LA FOC A CĂILOR RESPECTIVE.
– Evacuarea se face direct în exterior

e. CĂI DE ACCES INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU.
– Sunt asigurate posibilităţi de acces din exterior, directe şi lipsite de obstacole

6. LISTA PINCIPALELOR ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE DE CARE S-A ŢINUT CONT LA ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI ŞI CARE TREBUIESC AVUTE ÎN VEDERE LA FAZELE URMĂTOARE DE PROMOVARE A INVESTIŢIEI:

A. LEGEA NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR
B. ORDINUL MLPAT 91/1991 – ANEXA LA “MONITORUL OFICIAL” NR. 228 DIN 14 NOIEMBRIE1991: FORMILARELE, PROCEDURA DE AURORIZARE ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIILOR prevăzute la art. 2 alin. 2 şi art 6 alin. 1 din Legea nr. 50/1991
C. LEGEA NR. 69/1991 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
D. LEGEA NR. 18/1991 PRIVIND FONDUL FUNCIAR
E. LEGEA NR. 37/1975 PRIVIND SISTEMATIZAREA ŞI REALIZAREA ARTERELOR DE CIRCULAŢIE ÎN LOCALITĂŢILE URBANE ŞI RURALE
F. REGULAMENT PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR, aprobat prin H.G. 261/94
G. LEGEA NR. 10/1995, PRIVIND EXIGENŢELE ESENŢIALE PE CARE TREBUIE SĂ LE SATISFACĂ O CLĂDIRE
H. NORMATIVUL PENTRU PROIECTARE ANTISEISMICĂ A CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE, SOCIAL-CULTURALE ŞI INDUSTRIALE, INDICATIV P 100/92
I. REGULAMENT PRIVIND CONDŢIILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII, aprobat prin H.G. 261/94
J. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA CLĂDIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINŢEI DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE, INDICATIV CE 1-95, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.7/N din 10 februarie 1995
K. NORMELE TEHNICE DE PROIECTARE ŞI REALIZARE A CONSTRUCŢIILOR PRIVIND PROTECŢIA LA ACŢIUNEA FOCULUI, INDICATIV P 118-99,
L. LEGEA NR. 137/1995 PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
M. ORDINUL MAPPM NR. 125/1996 (protecţia mediului)
N. HOTĂRÂREA NR. 18/30.11.1993 A CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI, PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURăTOR ÎN JUDEŢUL IAŞI
O. NORME REPUBLICANE DE PROTECŢIA MUNCII EDITATE DE MINISTERUL MUNCII ŞI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
P. REGULAMENT PRIVIND PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ÎN CONSTRUCŢII, APROBAT DE MLPAT CU ORDINUL 9/N/15.03.1993

7. OBSERVAŢII FINALE:
Prezenta documentaţie este elaborată pentru faza P.A.C. şi ESTE VALABILĂ NUMAI PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE.
Orice modificare faţă de proiectul avizat, solicitată de beneficiar, se va face numai cu acceptul proiectantului.
Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, proiectul trebuie în mod obligatoriu verificat şi însuşit de un verificator atestat M.L.P.A.T. pentru exigenţele A1 şi A3.

ÎNTOCMIT: ARH. DAN MIHALACHE
ŞEF PROIECT: ARH. VIOREL MIHALACHE

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;
justice

►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

2 Comments

  1. Program devize - software si program devize de care ai nevoie said,

    […] societatile comerciale Codul Deontologic al medicului dentist – AllDental – Medicina dentara Memoriu arhitectură « united architects – legislaţie 2 Page not found « united architects Penitenciarul Rimnicu Sarat « toffee metano.ro […]

  2. facebook layouts said,

    thnx bro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: